Auxilia - Logo

Inspiring education & training

U Auxiliji se izvodi interaktivna nastava potpomognuta tehnologijama iz područja obrazovanja. Na predavanjima ne koristimo statične prezentacije koje se projiciraju pomoću projektora na ploču. Naš standard za predavanja čine interaktivne pametne ploče koje ne koriste projektor. Zato, uz pripadne softvere, na predavanjima možemo isporučiti više - daleko više.

Inspiring Education & Training platforma omogućuje nužno detaljno učenje jer koristi tehnološka rješenja koja proces učenja ubrzavaju i obogaćuju. Razvijana je tako da profesor ima blisku i kvalitetnu komunikaciju s učenikom u maloj grupi. Platforma se kontinuirano usavršava, pa će tako u sezoni priprema 2020./2021. obuhvatiti brojne benefite tzv. mikrolearninga.

Inspiring education & training

Pripreme

SAT jest ime za standardizirani test kojim se "ulazi na koledž" u SAD. Mnogo je specifičnosti oko ove vrste testa i zainteresirane molimo da nas kontaktiraju. Na dogovorenom sastanku zajednički definiramo dinamiku priprema za SAT. Napominjemo da pripreme za SAT dajemo samo iz matematike i fizike. Radimo na hrvatskom i engleskom jeziku.

Preporučujemo maturantima koji se pripremaju za državnu maturu i/ili prijemne ispite da rezerviraju 2-3 termina (svaki traje 90 minuta) jer su ovi testovi odlični za utvrđivanje znanja preko tzv. konceptualnih pitanja. Na našim dosadašnjim maturama bilo je dosta "SAT look" modificiranih pitanja!

Instrukcije

Online pripreme

Auxilia

Republike Austrije 19, 10000 Zagreb

Gdje smo?
Kontakti

Zrinka Pavlović, 091 596 9993

Damir Pavlović, 091 722 0010