Auxilia - Logo

Inspiring education & training

U Auxiliji se izvodi interaktivna nastava potpomognuta tehnologijama iz područja obrazovanja. Na predavanjima ne koristimo statične prezentacije koje se projiciraju pomoću projektora na ploču. Naš standard za predavanja čine interaktivne pametne ploče koje ne koriste projektor. Zato, uz pripadne softvere, na predavanjima možemo isporučiti više - daleko više.

Inspiring Education & Training platforma omogućuje nužno detaljno učenje jer koristi tehnološka rješenja koja proces učenja ubrzavaju i obogaćuju. Razvijana je tako da profesor ima blisku i kvalitetnu komunikaciju s učenikom u maloj grupi. Platforma se kontinuirano usavršava, pa će tako u sezoni priprema 2020./2021. obuhvatiti brojne benefite tzv. mikrolearninga.

Inspiring education & training

Pripreme

Instrukcije

Osim individualnih instrukcija imamo mogućnost rada u malim grupama koje se kreiraju na inicijativu klijenata.

Trajanje termina instrukcija jest 90 minuta. Student ili grupa dobivaju sve potrebno za svladavanje dijela gradiva koje se instrukcijama obuhvaća. Molimo da nas kontaktirate barem pet dana prije održavanja termina instrukcija kako bismo našli obostrano odgovarajući termin.

Ukoliko je više studenata zainteresirano za instrukcije molimo da nas se kontaktira oko dogovora zajedničkog sastanka na kojem se detaljno definira naša usluga.

Online pripreme

Auxilia

Republike Austrije 19, 10000 Zagreb

Gdje smo?
Kontakti

Zrinka Pavlović, 091 596 9993

Damir Pavlović, 091 722 0010