Auxilia - Logo

Inspiring education & training

U Auxiliji se izvodi interaktivna nastava potpomognuta tehnologijama iz područja obrazovanja. Na predavanjima ne koristimo statične prezentacije koje se projiciraju pomoću projektora na ploču. Naš standard za predavanja čine interaktivne pametne ploče koje ne koriste projektor. Zato, uz pripadne softvere, na predavanjima možemo isporučiti više - daleko više.

Inspiring Education & Training platforma omogućuje nužno detaljno učenje jer koristi tehnološka rješenja koja proces učenja ubrzavaju i obogaćuju. Razvijana je tako da profesor ima blisku i kvalitetnu komunikaciju s učenikom u maloj grupi. Platforma se kontinuirano usavršava, pa će tako u sezoni priprema 2020./2021. obuhvatiti brojne benefite tzv. mikrolearninga.

Inspiring education & training

Pripreme

Nudimo jedino dugotrajne pripreme (od sredine listopada do početaka ispita državne mature odnosno prijemnog ispita); pripreme se održavaju tijekom tjedna u terminima koji odgovaraju učenicima; trajanje jednog predavanja jest 90 minuta za svaki predmet; u jednom danu učenik ima pripreme iz samo jednog predmeta; ako se odabere više predmeta na pripremama, bit će i više dolazaka na pripreme tijekom tjedna; slobodni svi praznici i većina vikenda (poneke subote trebamo za održavanje većih testova; njihovo trajanje jest 90 minuta).

Rad u malim grupama (do deset polaznika) vođen Auxilijinim predavačima s višegodišnjim iskustvom; interaktivna nastava na SMART pametnim pločama; account za svakog učenika za pristup svim resursima na Auxilia elearningu - naš "radni konj"; tjedno zadavanje i naša analiza domaćih zadaća i testova;

Fond sati predavanja - DM (Državna matura), MEF (Medicinski fakultet u Zagrebu)

  • Matematika A - 80 školskih sati
  • Matematika B - 60 školskih sati
  • Fizika DM - 70 školskih sati
  • Fizika MEF - 80 školskih sati
  • Kemija DM - 70 školskih sati
  • Kemija MEF - 80 školskih sati
  • Biologija DM - 24 školska sata
  • Biologija MEF - 30 školskih sati

Pripreme za Medicinu (MEF): odnose se na predmete fizika - kemija - biologija (brojni polaznici uz navedene predmete odabiru i matematiku-A); ove pripreme izvode se do datuma prijemnog ispita prema navedenom fondu sati; pripreme obuhvaćaju specifičnosti/razlike u odnosu na ispite državne matura (DM). Polaznici ovih priprema uključeno imaju detaljno obrađene sve sadržaje za izlazak na predmete državne mature iz fizike i kemije. Za biologiju, polaznicima MEF programa, preporučujemo upis Biologija MEF. Na prezentacijama detaljnije informiramo o specifičnostima ovih priprema.

Instrukcije

Online pripreme

Auxilia

Republike Austrije 19, 10000 Zagreb

Gdje smo?
Kontakti

Zrinka Pavlović, 091 596 9993

Damir Pavlović, 091 722 0010