Auxilia - Logo

Inspiring education & training

U Auxiliji se izvodi interaktivna dinamična nastava potpomognuta tehnologijama iz područja obrazovanja. Na predavanjima ne koristimo statične prezentacije koje se projiciraju pomoću projektora na ploču. Umjesto toga, služimo se interaktivnim pametnim pločama pomoću kojih, uz pripadne softvere, dobivamo dodatnu vrijednost na predavanjima.

Inspiring Education & Training platforma razvijana je tako da postoji bliska i neposredna veza učenika i profesora. U sezoni priprema 2023./2024. provest će se nastava čije će osobine biti predstavljene na prezentaciji priprema.

Osim klasičnog pristupa nastavi uvodimo i Napredni pristup (Dominator). Osobine ovih pristupa (sličnosti i razlike) predstavljamo na prezentaciji.

Inspiring education & training

Pripreme

Pripreme za Medicinu (MEF): odnose se na predmete fizika - kemija - biologija (brojni polaznici uz navedene predmete odabiru i matematiku-A); ove pripreme izvode se do datuma prijemnog ispita prema navedenom fondu sati; pripreme obuhvaćaju specifičnosti/razlike u odnosu na ispite državne matura (DM). Polaznici ovih priprema uključeno imaju detaljno obrađene sve sadržaje za izlazak na predmete državne mature iz fizike i kemije. Za biologiju, polaznicima MEF programa, preporučujemo upis Biologija MEF. Na prezentacijama detaljnije informiramo o specifičnostima ovih priprema.

Spomenut ćemo da u sezoni 2023./2024. uvodimo Napredni stil rada na pripremama (Dominator). Nećemo uvjetovati, ali po našem mišljenju, svi polaznici priprema za MEF-ZG bi trebali biti u ovom programu jer će tako biti jako, jako konkurentni na dan Prijemnog ispita na Medicini.

Više o Dominatoru za MEF-ZG na prezentacijama..

Online pripreme

Auxilia

Gajeva 36, 10000 Zagreb

Gdje smo?
Kontakti

Zrinka Pavlović, 091 596 9993

Damir Pavlović, 091 722 0010