Auxilia - Logo

Inspiring education & training

U Auxiliji se izvodi interaktivna nastava potpomognuta tehnologijama iz područja obrazovanja. Na predavanjima ne koristimo statične prezentacije koje se projiciraju pomoću projektora na ploču. Naš standard za predavanja čine interaktivne pametne ploče koje ne koriste projektor. Zato, uz pripadne softvere, na predavanjima možemo isporučiti više - daleko više.

Inspiring Education & Training platforma omogućuje nužno detaljno učenje jer koristi tehnološka rješenja koja proces učenja ubrzavaju i obogaćuju. Razvijana je tako da profesor ima blisku i kvalitetnu komunikaciju s učenikom u maloj grupi. Platforma se kontinuirano usavršava, pa će tako u sezoni priprema 2020./2021. obuhvatiti brojne benefite tzv. mikrolearninga.

Inspiring education & training

Pripreme

Instrukcije

Online pripreme

Online pripreme održavaju se u jednakom fondu sati kao i "pripreme u živo", za predmete matematika-A, fizika i kemija. Polaznicima je omogućen pristup Auxilia elearningu za predmete koje imaju upisane u Auxiliji.

Snimka svakog online predavanja dostupna je na Auxilia elearningu tijekom trajanja priprema. Na online predavanjima ostvaruje se interaktivna suradnja u vidu pitanja, chata (podrazumijeva se komunikacijska kultura).

Polaznici online priprema dobivaju domaće zadaće i testove u digitalnom formatu, a ujedno u takvom formatu šalju svoje radove na ispravljanje, komentare i dopune. Za kompletnu komunikaciju koristi se Auxilia elearning.

Za uspješnu online suradnju nužna je "kvaliteta interneta", prvenstveno u brzini protoka informacija. Ukoliko polaznik ne može osigurati dostatnu kvalitetu, tada ne možemo organizirati i voditi online pripreme.

Online pripreme preporučujemo zainteresiranim učenicima iz svih dijelova Republike Hrvatske. Za dodatne informacije vezane za Online pripreme dostupan sam na kontaktima:

Auxilia

Republike Austrije 19, 10000 Zagreb

Gdje smo?
Kontakti

Zrinka Pavlović, 091 596 9993

Damir Pavlović, 091 722 0010